O3:175


(Rubrik:)           Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    laß                       
       
            
             Ehrnemaa crone                1/8 
                 Wttsäde allz                                    1 3/5     12
                 Ensädeß jord.
             Allahanda tarffskog nödtorfftigt.
             Mulebete godt.
             
       
                          
(Karttext:  )


Hård wallz engh
Onyttig måße
Steenbacke
Betz haghe
Hård walz engh
Sand mylla
Måße
Hard¹ wall och steenug mark
Maa engh
Onyttigh måße
Dy maa 
Steen backe
Stenugh betz hage
¹ Hard dvs. Hård