O3:176-177


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                  tunner    laß 
       
            
       1    Lilla Fagerydh crone          ¼
                 Wttsäde                                           2 1/5     16
                 Ensädes iord
             Humblegårdzstänger  300.

       2    Rullen crone                      ¼
                 Wttsäde allz                                      2 3/5     16
             Humblegårdzstänger  400.   
             Ensädes iord                                                    

       3    Grubbäcken crone             ¼  
                 Wttsäde allz                                      4 1/5     16
             Quarn gångande höst och wåår
             Humblegårdzstänger  600.
             Ensädes iord 

       4    Jortåsen crone                  ¼
                 Wttsäde i giärdet och
                 wreterna tillhopa                                5 7/10    16  
             Ensädes iordh
             Humblegårdzstänger  700.
Öde      Quarn höst och wåår gångande

       5    Lunsåßen crone                 ¼
                 Wttsäde allz                                       4         20
             Ensädes jordh.
             Humblegårdzstänger  800.
             Quarn gångande höst och wåår.

             Alla hemmana tillhopa
             haffwa timber skog
             swedie giärzle och wed
             nödtorfftig.
             Mulebete godt.           
            
 
                              
(Karttext:  )


Här möter Bugsuns ägor
Här möter Kinß häradt
Här möter wthmarkan
Scala ulnarvm.


(Karttext 1 Lilla Fagerydh: )

Onyttig måße
Gränbacke
Dymaa
Hård wallz engh
Sand mylla
Betzhage

(Karttext 2 Rullen: )

Sanck skogh engh
Sand mylla

(Karttext 3 Grubbäcken:)

Grän skogh
Käärr och mooraas
Timber skogh betz mark
Backe
Sandmylla
Lind
Hård walz engh
Betz haghe

(Karttext till 4 Jortåsen och 5 Lunsåßen: )

Quarn
Hård wallz engh
Betz hage
Quarn
Sand myl la
Quarn
Hård wallz engh
Hård walz engh
Sand mylla iord