O3:178


(Rubrik:)          Redwägz häradt                       
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    laß                       
       
            
             Pyneboo crone                1/8 
                 Wttsäde allz                                    1 2/5       6
                 Ensädes iordh.
             Skog och mulebete litet.
             
       
                          
(Karttext:  )


Scala ulnarum
Här tager Bughesuns stadz ägor ved
Betz haghe
Betz haghe
Sand mylla
Betz haage
Steen backer
Här möter Kinn
Här möter Bugsuns ägor.