O3:179


(Rubrik:)            Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                                  
       
            
     1      Graffhult crone                   ¼
                 Wttsade allz                                     1 1/5    10
             Skog och mulebete nödtorfftigt.
             Ensädes jordh båda
             tillhopa. 

     2      Runåßen crone                   ¼ 
                 Wttsäde allz                                     3 1/5    12
             Humblegårdzstänger  400.
             Quarnefall fordom gångande
             höst och wåår.
             En quarn till Reasiö gångan-
             de höst och wåår. Och är
             med 3. noterat frelße.
             Tarffskog och mulebethe 
             nödtorfftigt.
             
       
                          
(Karttext: )

Bogesundz egor
Vtmarkan 

(Karttext till 1 Gräffhult: )

Tuff engh och maa engh
Maa och käärr engh
Mulliord
Hård walz engh


(Karttext till 2 Runåßen: )

Grän backe
Tuff engh och hård walz engh
Mull iord
Tuff engh
Quarn
Betz haghe
Quarnefall
Hårdh walz engh
Grän backe