O3:180-181


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    laß                       
       
            
     1      Hillary crone                     ½
                 Wttsäde                                          4 3/5     20
                 Ensädes jordh.
             på denna gården frys säden bort
             esomoftast.
             Skog och mulebete nödtorfftigt.

     2      Duffveryd skatte                1
                 Wttsäde                                          7 3/5     30
             Skog och mulebete nödtorfftigt.

     3      Kiärragiärdet crone            ½
                 Wttsäde allz                                     3 2/5     10
                 Ensädes iordh
             Skog och mulebete nödtorfftigt.
             Och fins inga andra lägenhe-
             ter.
             
       
                          
(Karttext: )

Här möter frelsegårdz ägor
Här möter Släthultz ägor.
Här möta Reasiös ägor.
Här möter Hägnas ägor.
Här möter Kinnerydz ägor.

Dufvery uträkn. åkren för skattlägg 1788 et approb.
C.3.¹

(Karttext till 1 Hillary: )

Maa och sanck engh
Stenugh tuff engh
Sand mylla


(Karttext till 2 Duffveryd: )

Betz hage
Sand mylla
Skön walz engh

(Karttext till 3 Kiärragiärdet:  )

Betz haghe
Svart mylla
Hård walz engh
Måss engh


¹Tillagt av senare hand.