O3:182


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    las                        
       
            
     1      Giärdet skatte                    1
                 Wttsäde allz                                     5 4/5    16
                 Obrukat åker                                   1 4/5
             En åker på Hösnas affritning
             specificerat folio 184.¹
     2      Giärdett skatte                   ½
                 Wttsäde                                           4 2/5    12
                 Obrukat åker                                      1/2
             Ensädes jordh.
             Skog och mulebethe nödtorfftigt.
             Förbemälte 1 haffwer en äng på
             Hößnas affritning specifi-
             cerat folio 190                                                  1
             Noch en eng på Hößnas aff-
             ritning och är noterat medh11
             Specificerat folio 184   5 laß
             hööt är inräcknan medh bij¹
             gården
             
       
                          
(Karttext: )


Sand mylla och moiord
Hård walz engh
Hård walz engh
Noor
Söder
Här möter Hößna egor
Tuff engh och maa engh
Onyttigh måße
Scala ulnarum


¹ överstruket