O3:184-185


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                  tunner    las
       
            
             Hößna är 9 hemman
             Wttsäde till hela byn                            62 2/5    168
             Ensädes jord
       1    Pastoris gårdh                   
                 Wttsäde allz                                    16         40
             Humblegårdzstänger  1000.
       2    Surtegården crone             1
                 Wttsäde allz                                      5         20
       3    Bäckegården crone            1
                 Wttsäde allz                                      3 4/5     12
       4    Hans gård skatte                1
                 Wttsäde allz                                      7 2/5     20 
       5    Råttegården skatte             1
                 Wttsäde allz                                      7 3/5     20 
       6    Päder Oluffz gård skatte    1
                 Wttsäde allz                                      5         16
       7    Börges gård crone             1 öde
                 Wttsäde allz                                      4 4/5     16
       8    Skråckehögen crone          1   
             Öde både hus och iord         
                            
                                                                tunner   laß
            
                 Wttsäde allz                                      4 2/5     15
       9    Skattegården skatte           1
                 Wttsäde allz                                      8 2/5     25
             Förbemälte 2.3.4.5.6 och 9 bru-
             kas under wälborne Päder Joenß
             sätegårdh.
             Skog och mulebete nödtorfftigt.
            
Fiskevatn i åen litit.
     10    ähr en åker till Lilla Tårpet   folio 186.
             wttsäde                                                    7/10                         
             Noch en ängfiäll till samma gård.
     11    ähr och en äng till Giärdet.
             Den andra delen aff bydsenß ängiar
             finnas igen och ära specificerat folio 190.
             Och ähr¹ höet med¹ aff den samma
             ähr här inrechnadt.


             En äng till Öffregården i Hol-
             marph och är inthet serdeles           folio 170.
             noterat.  Höö                                                 3   las.
             Noch Storegården i Kinnery   folio 172.
             haffr och en äng, är ey heller
             noterat.  Höö                                                 4   las.
             Deße engefieller ähra belägna
             wtij denne engen med NB note-
             rat.
      
 
                              
(Karttext:  )


Här möter Lundz ägor
Skogh och betz mark
Hård walz engh
Maa engh
Skogz backe onyttigh mark
Bake
Maa och staarbåtz engh
Eke och eene skogh
Här möter frelze gårdz ägor i Önarph.
Onyttigh käär
Tuff engh och maa engh
Här möter wthmarken
Steenugh betz haghe
Maa engh
Hård walz engh
Wad och spänger
Eene backe
Backe stufva
Betz haghe
Hård wall och tuff engh
Maa engh
Här möter Önar pa ägor
Sanck engh
Steen backer
Onyttigh kiär och mooraas
Sten back
Svart mylla
Skön wallz engh
Maa engh
Tuff engh
Svart mylla
Trä gård
Trägård
Kyrkia
Svart mylla och sand mylla
Lind
Betz hagher
Tuff engh
Maa och staar båtz engh
På denna sidan tager den andra delen aff bydsens engar wedh
Onyttigh mark medh määr och mooraas
Maa engh och tuff engh
Lada
Hård wallz eng
Betz hage
Betz marck
Käärr och moraas
Maa och staar båtz engh
Här möta Krockztorpa ägor.¹ överstruket