O3:186-187


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                Vtsäde   Höö
                                                                    Tunner   Laaß                       
       
  1    Stora Torp skatte hemman    1                     
                 Vtsäde i gierditt A   3 1/5   tunna
                 Vtsäde i gierditt B   3 2/5   tunna   10 9/10
                 Vtsäde i gierditt C   4 3/10  tunna
               Hårdh wall skön och
               staarbåtz höö                                                30
               Humblegårdz stenge  800
               Treingz träde sand mijlla
               Timber gierzle svedie och brän-
               ne mark. Nötorfftig.
               Mulebete gått

     2    Lilla Torpitt crone                  1
                 Vtsäde allz                                      2 9/10    
                 Hårdh walz höö                                          12
               1 åker på Hößnaß afrit-
                ning, noterat Folio 184                        7/10             numero 10. 
                Noch 7 engefiällar på sam-
                ma Folio som intet är noterat
                Hött är inräcknat på gården
                Skogh och mulebete nötorf-
                tigh, doch höö till  7 Laß
             
             
                               
(Karttext :  )


Vhtmarkan
Wäster
Noor
Öster
Söder
Vhtmar kan
Stora Torps egor
Vhtmarkan
Lilla Torpß egor
Här tager Hößnaß egor wädh
Här möter Stora Torps egor
Hößnaß ägor
Scala ulnarum


(Karttext till 1 Stora Torp: )

Sanck skön walz engh
Sand mijlla
Hårdwalz engh
Sand mijlla
Sand mijlla
Hård walz engh¹ 
Ene backe
Betz hage med skogh
Starbåtz engh och treesk


(Karttext till 2 Lilla Torpitt: )

Betz haghe
Sanck tuff engh
Sand mijlla
Onijttig må ße¹ Lilla Torpitt har del av åker och äng  här