O3:188


(Rubrik:)           Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    laß                       
       
            
             Önarph är 2 hemman
      1     Lillegården crone             1  öde
                 Wttsade¹                                        3 2/5       15
                 Ensädes iordh.
      1     Ödelagt quarn
             Den andra gården ähr frälze
             och är inthet affmätt
             Skog och mulebete nödtorfftigt.
       

                          
(Karttext: )


Här möter Höß nas ägor
Maa engh
Moiord
Här emellan ära frälzegårdz ägor belägna.
Måß engh
Hårdwalz engh
Quarn
Frelßegår den.
Quarn
Hård walz engh
Scala ulnarum¹ Wttsade dvs. wttsäde