O3:190-191


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                                 
       
            
     1      Kartahemmet crone           ¼
                 Wttsäde allz                                      2 1/5     10
             Ensädes iordh.
             Skog och mulebete nödtorfftig
     2      Denna ängian lyder till Hößnaby och
             hött är inräcknat medh bydsens höö.
     3      är ängefiällar till Krockzstorpz frälzegård
     4      är en ängefiäll till Giärdet.  Höö                           1
             fins folio 182.        
             
       
                          
(Karttext :  )


På denna sidan tager den andre delen aff bydsens ägor
Hård wall och skene walz engh
Här möter Krockstorpa egor.
Hård walz engh
Ene och stenugh betz mark
Hård walz engh
Hård walz engh
På denna sidan möta Gerdes ägor
Skog och stenug mark
Scala ulnarum
Har¹ tager Walerydz egor wedh
Måße engh
Betz mark
¹ har dvs. här