O3:192


(Rubrik:)       Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    las                        
       
            
     1      Fröeman crone                 ¼
                 Wttsäde allz                                     2 1/5      8
                 Ensädes jordh.
             Quarn gångande på utmarkan höst och wår.
             
     2      Hälehult crone                  ¼
                 Wttsade¹ allz                                    2 2/5      6
                 Ensädes iordh.
             Quarnefall på wthmarkan fordom gån-
             gande höst och wåår.
             Skog och mulebete till bäggia
             hemmanen.
             
       
                          
(Karttext :  )


Vtmarkan på alla sider
Scala ulnarum


(Karttext till 1 Fröeman:  )

Hård walz eng
Skön walz engh
Svart mylla
Onyttig mark


(Karttext till 2 Hälehult:  )

Skogz engh
Hård walz engh
Sandmyl la
Skogz engh
¹ Wttsade dvs. wttsäde