O3:193

                          
 
                                 
Redwägs häradt Timmeled sochn
effterfölliande byar och hemman ära
affmätte och affrijtade åhr <1>643.
            
 
                          

        Nöre
der aff höra 8 hemman hijt i sochnen¹   Folio       96
        Timmeled                                    Folio     194
          Wglery                                        Folio     196
       
Knallen                                       Folio     197
        Annorstorp                                  Folio     202
          Gunestorp                                 Folio     205
       
Yterwång                                    Folio     208
        Lena                                           Folio     206
       
Bietlunda                                     Folio     212
        Bäckerööt                                    Folio     214
          Mölnarp                                     Folio     215
       
Eck                                             Folio     217
        Torp                                            Folio     218
¹ tillagt av annan hand