O3:196


(Rubrik:)          Redwägz häradt           
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    Laß                       
       
            
             
             Wglery crone             ½  
                 Wttsade¹ i giärdet                            3          16
                 B. wtsäde i wreten                           2
             Humblegårdzstänge  1000
             Tarffskog till timber sve-
             die giärzle och brännemark.
             Mulebethe godt.
       

                          
(Karttext:  )


Wttmarck på alla sidor
Skog
Hård walls med ech och book
Hårdvallz eng
Svart mylla
Betts hage
 


¹ Wttsade dvs. Wttsäde