O3:197


(Rubrik:)           Timmeled sochn              
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    Laß                       
       
            
             
             Knallen crone             1/8  
                 Wttsäde alls                                     2            5
                 Ensädes jordh.
             Quarn gångande höst och wåår.
             Tarffskogh och mulebethe
             godt.
       

                          
(Karttext:  )


Noor
Söder
Sand mylla
Knyttle åå
Quarn
Hard¹ vallß eng
Betts hagar
Scala ulnarum¹ Hard dvs. Hård