O3:198-199


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Timmele sochn                   
           
       
                                                                                                                 
       
            
      1     ähr en äng till pastoris gård
             i Timmeled  höö   2 Las
      2     är en äng till Joen Bängts
             gård i Timmeled  höö   6 Laß
             och ähr inreckat på gården.
      3     är en croneäng och brukas till 
             Norre och Södre gården i Tim-
             meled  höö   4 las
      4     ähr Timmeledz bydz enskyl-
             ta ängiar, och är inreknat medh
             bydsens höö.
      5     Ähr byteßängiar till förra bemälte
             by och Annerstorp och kom-
             mer tredieparten till Anner-
             storp aff samma ängiar.
       

                          
(Karttext:  )


Starr eng och ähr öffverfly ten med såndh.
Noor
Söder
Liung heedh till Annerstorp
Liung heedh
Starr eng och är öffwerfluten med såndh
Här möter Annerstorpa jungheed
Laffva fluvius
Liung hedh
Liung och ekeskog
Laffva fluvius
Liung
Scala ulnarum
Här möter Wijsts ägor