O3:2-3

 
(Rubrik:)        Redhwägz heradt     Åsaka sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                                     Höö
                                                                        tunner      laaß
             Öya ähr 3 hemman
             Vhtsäde till alla gårderna                       31 4/5       95
       1    Axells gård cronehemman      1                 
             Vhtsäde alz                                             7 2/5       20
       2    Larsz gård frälze hemman      1                 
             Vhtsäde alz                                           20 2/5       60
       3    Jon Personsgård crone          ½                
             Vhtsäde alz                                             4            15                   
             Ensädeß jordh.
             Fyske watn i Laffwa åen, någott lijtett om wårtijd,
                 och om sommaren, med mäst
             aff gedder, åbbor och mört.
             Mulebete gåt.
             En äng är belägen på söder sidan
             om Åkerholmen, finß folio 4
             om 16 Laß, och ähr inrächnadt
             medh dhet andra höet här vid byen.                                          (Karttext:)


Här möter Frökens häradt
Här tager Wartoffta haradt¹
Maa eng
Laffwa fluvius
Yia broo
Maa och starbåtz engh
Sand mijlla
Svart mijlla
Hård walz engh
Stubböön
Holmen
Sandmijlla
Svart mijlla
Hard² walz engh
Staar båtz eng
Öyiawalla sätery.
Här tager Åkerholmens äger wedh
Måß och maa engh
Här tager wtthmarkan wedh
Åkerholmen een frelsegård.
Noor
Söder
Scala ulnarum.
¹ haradt dvs. häradt
² hard dvs. hård