O3:20-21

 
(Rubrik:)        Redhwägz heradt     Åsarpa sochn                   
                   
                                                                                   
(Notarum Explicatio)                                                  
                                                                        
       En äng till Rösgården i Åsarp, och är medh 1 noterat
                                     Höö    12 las och är in-
                                     recknat på gården
       Alffwerydz ängh ät noterat medh 2 och är till
                                     byn inrecknatt höö 20 las
       3    Ähr en äng till Ryninges frelzegårdarna, numero 2 och 3.               
                                     Höö 14 las. fins folio  43.
       4    Ähr en äng till Prästegården i Åsarph.               
                                     Höö 12 las. 
       5    Ähr en äng till Yewallas gård.    Höö 16.              
       6    Ähr en bytesäng till Lars Joens gårdh
             och Rutegården i Åsarph.    Höö 8 las.                                 
             Huilket hööt ähr inräcknat på förbemälte
             himmane
                                                      


(Karttext:)


Här möter Walundas ägor
Walundas lacus
Här möta Mölnarydz ägor
Hårdh wall
Starr och maaeng
God wald
Här tager Stac kerydz ägor wedh
Onyttig måse
Repemaar
På denna sidan möter Wartofftas heradt
Backe
Här tager Ekebärgas ägor wedh
Laffwa fluvius
Noor
Söder
Scala ulnarum.