O3:202-203


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Timmeled sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                      tunner    Laß
       
            
             Annorstorp ähr 4 hemman
             Wttsäde till hela byn                                44 1/5      59 1/2
             Ensädes jordh
       1    Nedregården crone             1                  
                 Wttsäde i giärdet                                   6 4/5    10
                 Obrukat åker                                        2
                 J wreten A                                               3/5
                 Quarn gångande höst och wåår.
       2    Oluff Nils gård crone           1
                 Wttsäde                                                4 3/5    10
                 Obrukat åker                                        2 3/5
       3    Wävastgården skatte               1
                 Wttsäde                                                4 4/5    12
                 Obrukat åker                                        3
              2 byteßänger med Knuffve  höö                             1
              och ära med 13 noterade
        4    Öffregården skatte              1
                 Wttsäde i giärdet                                 16 3/5    24
                 Wttsäde i wreten A                               1 2/5
                 Obrukat åker i giärdet                           1 4/5             
                 Quarn gångande höst och wåår.
        5    Ähr en åker till Klockaregarden i Tim-
              meled.    Wttsäde                                        5/20
        6    Ähr 2 bytes ängar medh Tim-
              meled by.  Höö alls                                                2 1/2
              förbemälte by haffwa bytes ängiar 
              med Timmele by specificerat Folio 199.
              och ära inräcknade medh bydsens höö.
              Fiskevatn i siön och i Laffva
              åå ringa.
              Tarffskog till giärzsle och
              brännemarck nödtorfftigt.
              Timberskog ringha.
              Allmennig sochneskog på Knötta.
        7    Är 3 ängefiällar till Pastoris gård
              i Timmeledh  höö folio 194.                                   8
              och är på gården inräcknatt
        8    är 3 ängiar till Nöre och Sodre¹ 
              gården i Timmeledh  höö                                        3
        9    är 2 ängiar till Joen Bengtz
              i Timmeledh  höö                                                   1
              och är inthet inräcknat.
      10    Ähr en ängefiäll till Swen Suußon
              i Timmeledh  höö                                                   ½
      11    ähr en ängefiäll till Backagården
              i Lena  höö                                                            ½
      12    Ähr en quarn till Hällies gård i 
              Lena gångande höst och wåår.                                      
              

    
(Karttext:  )


Scala ulnarum
Här möter Timmeles ägor
Liung hedh
Noor
Söder
Sand iord
Siöö
Här möter Lenas ägor
Sand myl la
Iung backe
Svart myl la iord
Jung och skene wallß eng
Quarn
Bettshage
Quarn
Stenug hardwallz² engh
Dam
Hård walls eng
Hård walls äng med ekeskog
Här möter Knuffwes ägor
Quarn
Moras och stenug marck
Ekeskog med bärg
Här tager wttmarkan wedh
Betts hage
Sanck och stenug marck
Knuffves äng
 ¹ Sodre dvs. Södre
² hardwallz dvs. hårdwallz