O3:205        

           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    Laß                       
       
            
             
             Gunnestorp skatte             1  
                 Wttsäde                                         12          30
                 Wttsäde i wreten A B                       1
              Mulebethe godt.
              Brännemarck och giärzle nödtorf-
              tigt
       

                          
(Karttext:  )


Tuffeng och skogz eng
Här möter Nöcklegiärdes ägor
Eke skog
Här möter Hönarpa ägor.
Skiön walls engh
Här tager Lilla Gun nestorp wedh
Kollgård
Svart mylla
Betts hage
Noor
Söder
Scala ulnarum