O3:206-207


(Rubrik:)          Redwägz heradt    Timmeled sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                      
       
            
             Lena ähr 7 hemman
             Wttsäde till hela byn                                83 3/10  tunne
             Ensädes jordh:  Höö                               92        Laaß
       1    Päer Måns gård skatte             1                  
                 Wttsäde                                              17 9/10   tunner
                 Obrukat åker                                        1 1/5     tunner
                 Höö                                                    20        Laß
             Gångande quarn höst och våår.
       2    Päder Göstaffz gård skatte       1
                 Wttsäde                                                7 1/5     tunner
                 Obrukat åker                                        1 2/5     tunner
                 Höö                                                    12        Laß
       3    Norregården skatte                  1
                 Wttsäde                                              10 3/5     tunner
                 Obrukat åker                                        3 1/5     tunner
                 Höö                                                    16        Laß
        4    Gategården crone                   1
                 Wttsäde                                                6 3/5     tunner
                 Obrukat åker                                        1 4/5     tunner
                 Höö                                                      8        Laß
        5    Backegården crone                 1
                 Wttsäde                                                7     tunner
                 Obrukat                                                3 3/5     tunner
                 Höö                                                      8        Laß
              En ängefiäll på Annestorpß
              affritning specificerat Folio 202                  1/2     Laß         numero 11.
              En äng till Gategården
              och är belägen på Wedåßlas
              affritningh specificerat folio 85                    1/2      laß          numero 14.
              En bytes äng till Backegård
              och Gategården på Wång affritning
              specificerat Folio 88                                11/2                       numero   9.
        6    Hälließ gård skatte                  1                  
                 Wttsäde                                              11 2/5     tunner
                 Obrukat åker                                        2     tunner
                 Höö                                                    14        Laß
              Quarn på Annerstorpa aff-
              ritning specificerat Folio 202                                              numero 12.
        7    Måns skomakares
              gård skatte                              1                  
                 Wttsäde                                                8 3/5     tunner
                 Obrukat åker                                           4/5     tunner
                 Höö                                                    14        Las
              Mulebethe, giärzle och
              brännemarck nödtorfftigt.
              Allmennig skog på
              Ytershult.
              Fiskewatn i Laffwa åå
              ringa
        8    Är en äng till Präste-
              gård i Timmeledh  
              Höö                                                          6       laß
              Inthet inräcknat på gården.
              Fins folio 194.                                   
              

    
(Karttext:  )


Här möter wttmarkan
Måse engh
Här möter Nores ängiar
Bettzhage
Till hele byn oxehaga.
Onyttig måse
Liungh hedh och skonwalls marck
Stenug hård walls äng medh små buskar
Sand iord
Måse
Sand myl la
Skion wallz äng
Stenug marck
Sand iord
Laffva fluvius
Bettz hage
Sand myl la
Här möter Timmeledz ägor
Bettz hage
Här möter Anderstorpa ägor