O3:208-209


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Timmeled sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    las                      
       
            
            Ytterwång är hemman
             Frelzegårdarna ära inthet
             affmätta
      1     Stompnen crone               1  
                 Wttsäde alls öde                              5 2/5    10
              En äng i Yterwång specificerat Folio 88         1      numero 10.
       2     Oluffz gård crone             1  
                 Wttsäde i giärdet                              6 1/5      6                       
                  I wreten A                                       1
              Haffr och en bytes ängh med
              frälzegårdarna och är inthet
              affmätt.  Höö                                                   3
              Quarn gångande höst och wåår
              Fiskevatn godt i siöarna
              Nödtorfftig skog till tim-
              ber giärzle och brännemarck.
              Mulebethe godt.
       3     3 haffwer fordom warit
              kiörkia.      
       

                          
(Karttext:  )


Här emellan ära frälsegårdarnas ägor belägna
Hage öde
Quarnefall
Här möter Lillesiö