O3:212-213


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Timmeled sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                      Vtsäde   Höö
                                                                          tunner    Laß
       
            
             Biätlunda ähr
             7 hemman
             Vtsäde till hela byen                                47 7/10    100
             Ensädeß iordh
             Suart mylla och myket
             stenugh åker
       1    Stompnen crone                 1                  
                 Vtsäde i giärdet                                     5 2/5    
                 Vtsäde i vreten A                                    2/5
                 Obrukat åker                                        1
                 Hård wall och starr                                            12
       2    Päär Bengtz gård och
             ähr tillhopa en gård mäd Stompnen¹
             effterföliande hemman ½ huardera
             crone                                  1
                 Vtsäde till Pär Bängtz
                 gård i giärdit                                          4 2/5    
                 Vtsäde i vreten B                                    2/5
                 Höö                                                                    6
                 Humblegårdz stänger 
                                                    400
                 Quarn gångande höst
                 och våår.
       2    Glanstorp såår                                           2 1/5
                 Obrukat åker                                        1 3/10
                 Höö                                                                    3
                                                                   Måns
             

                                                                          Vtsäde   Höö
                                                                           tunner    Laaß

        3    Månsa gård frälse              1
                 Vtsäde allz                                            5 2/5   
                 Höö                                                                  16
              Humble gårdz stenger 
                                                400
        4    Oloff Tårkelz gård
              skatte                                1                  
                 Vtsäde i giärdit                                     6 4/5    
                 Vtsäde i vreten A                                    1/5
                 Höö                                                                  16
              Humble gårdz stenge   800
              Quarn gångande höst
              och wåår.   
        5    Anders Jöns gård skatte-
              hemman                             1                  
                 Vtsäde i giärdit                                      9
                 Vtsäde obrukat åker                                  1/2  
                             i wreten C                                   
                 Vtsäde i wreten D                                  
                             i wreten E                                   
                 Höö                                                                  16
              Humble gårdz stenge   800
              Quarn gångande
              hööst och wåår.       
        6    Päär Lars gård skat-
              te hemman                         1                  
                             i giärdit                                     7 4/5
                 Vtsäde i wreten E                                     3/5  
                                                                      Höö


                                                                         Vtsäde   Höö
                                                                           tunna     Laaß

                 Höö                                                                  25
              Humble gårdz stenge   200
              Quarn öde fordom
              gångande höst och vår.
        7    Enne gården frälze             ½                 
                 Vtsäde i giärdet                                        9/10    
                             i wreten F                                  1 2/5
                 Höö                                                                    6
              Humble gårdz stenge   400
              Mulebete trångt
              Brännemark till wed
              på bysens eger      
              Almäningz sochne
              skoogh på Knytlan.
              Och finß jnga andra
              lägenheter till förbemälte
              by.

 
   
(Karttext:  )


Vhtmarkan på denna sijdan
Dam
Steen backe och ene backe
Betz mark medh een och steenug mark
Engh
Engh
Vhtmarkan
Vhtmarkan
Engh
Engh
Skönwallz engh
Scala ulnarum
Skönwallz engh
Träsk och moraas med små buske
Glanstorp
Betz hage
Quarn
Quarn
Hård walz engh
Onijttig måße
Svart myl la jordh
Måße
Engh
Små staarr och tuffwogh engh
Här möta Häradtz torpa egor.
Tuffwugh och möket steenugh engh
Hård walz engh med eke skogh
Träsk käär och moraas med små buske öffwer wäxit
Eene backe
Steenugh hård wallz engh
Små staar och tuffwogh engh
Wester
Noor
Söder
Här möta Siöbakas egor
Här möta Bäckenäß egor


¹ Stompnen överstruket.