O3:214


(Rubrik:)          Redwägz häradt               
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                     
                                                                     tunner    Laß
            
             Bäckeryd skatte hemman    ½    
             Ensäde, suart mylla, och
             myket stenugh iordh.
                 Vtsäde allz                                      5 2/5    
                 Hård valz höö                                              16
             Humble gårdz stenger  500
             Brännemark nötorfftigh
             Mulebete ringa.
             Almäningz sochne skoog
             på Knyttan

 
                        
(Karttext:  )


Scala ulnarum
Wäster
Noor
Öster
Söder
På denna sydan möta Biet lundaß ägor
Engh
Svart mijlla och stenug
Betz mark med skogh och steenugh mark
Sanck engh med små buske
Hård walz engh medh liung och steenugh mark
Här möta Skabeß ägor