O3:215


(Rubrik:)        Timmeled sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                     
                                                                     tunner    Laaß
            
             Mölnarp frälse            ½    
                 Vtsäde i giärdet A                           3 7/10    
                 Vtsäde i giärdet B                           3 1/5
                 Ensäde san mylla och
                 stenugh iordh
                 Hård walz maa engh hö                                15
             Ähr och en crone tompt
             ränter smör    1 lispund
             Egorna till samma tompt
             haffwer warit aff ålder
             brukat vnder hemmanet
             och ingen wett at gifwa
             någen annen relation
             om samma tompt.

 
                        
(Karttext:  )

Betz hage
Små staar engh
Hård walz engh
Tuffugh engh
Sandh mijlla jord
Staar båtz engh
Kulle
Vhtmarkan på alla syder
Sandh mijlla jordh
Quarn
Sköön wallz eng