O3:216-217


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Timmeled sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                Vtsäde   höö                     
                                                                    tunner    laaß
            
             Eck ähr 3 hemman
             Ensädes iord, suart mylla
             Vtsade¹ til båda gårderna                  12 3/10   22
      1     Jöns Anders gård crone        1  
                             i giärdit                              6 3/5   
                 Vtsade¹ i vreten A                             2/5
                             i wreten B                             1/2 
                 Höö                                                           12
                 Humble gårdz stenger  800
       2    Enkegården crone               ½ 
                 Vtsäde allz                                   4 4/5                          
                 Hård walz höö                                            10
                 Humble gårdz stenge   600
             Skoog till giärzle och brän
             nemark nötorfftigt
             Mulebete godt.
       3    Frälsegårdenz ägor ähra
             jntit aff mätta.
             Almäningz sochn skogh
             på Knytlan    
       

                          
(Karttext:  )


Vht ma<rk>an på alla syder
Wester
Noor
Öster
Söder
Hård wallz engh
<Hå>rd wallz eng
Swart mijlla
Eek och ene bac ke
Här är frälz gårdz ägor belägna
Lind
Steenugh hård wallz engh
Engh
Betz hage
Scala ulnarum¹ Vtsade dvs. Vtsäde