O3:218


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Timmeled sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                              Vtsäde   Höö                     
                                                                  tunner    Laß
            
             Torp crone                ½    
                 Vtsäde alz                                    5      
                 Höö                                                          8
             Ensädes iord.
             Humble gårdz stenger  1000
             Mulebete godt.
             Giärzle brännemark
             nötorfftig
             Almäningz sochne 
             skoog på Knytlan

 
                        
(Karttext:  )


Scala ulnarum
Backe
Sköön walz engh
Liungh backe
Hård walz engh
Onijttig måße
Hård walz eng
Bärg
Vhtmarkan på alla syder
Bärrijß mark som intet kan slååß
Hård walz engh
Wester
Noor
Öster
Söder