O3:219

                           
 
                                 
Redhwegz häradh West sochen
Efterfölliande byar och hemman äro affmetta och affritade
Anno
1644.
            
 
                           

        Häredsz torp                                Folio      221
          Skabbe                                         Folio     222
       
Heda gården                                Folio      223
        Vbbarp                                        Folio      225
          Lilla Ryett                                   Folio      226
       
Hester                                         Folio      228