O3:220-221


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Wist sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                      Vtsäde   Höö
                                                                          tunner    Laß
            
             Härestorp ähr 4 hemman
             Vtsäde till hele byn                                27 7/10     59 
             Ensäde suart mjjlla och
             sandmylla stenugh åker
       1    Päär Erichß gård crone           1                  
                 Vtsäde                                                  6 3/5    
                 Hård val och star höö                                       15
              Humble gårdz stenge  1000
              Quarn gångande hööst och
              wår på vtmarken belägen
        2    Lars Karlsons gård skat-
              te hemman                              1
                  Vtsäde                                                  6 3/5     
                          Obrukat                                        1  1/10
                  Höö                                                                  16
              Humble gårdz stenge  1500
        3    Håkan Asmunß gård skat-
              te hemman                              1
                  Vtsäde                                                4 3/5     
                          Obrukat åker                                3 1/5
                  Höö                                                                  14
              Humble gårdz stenge  1000


                                                                    vtsade¹   höö
                                                                            tunna    Laß
            
              Quarn öde, fordom gån-
              gande hööst och wåår.
        4    Hans Larsons gård skatte        1
                 Vtsäde                                                 4 1/5     
                          Obrukat åker                                1 2/5
                  Höö                                                                  14
              Humble gårdz stenger
                                                1000         
              Quar<n> öde, fordom gån-
              gande hööst och wåår.
              En betz hage noterat
              Folio   222                                                     numero 2.
              Mulebete ringa.
              Brännemark till wed
              nötorfftig. Quarnerna
              ähra alla på bysens mark
                                         belägna
             
       
 
(Karttext:  )


Vhtmarkan
Hård walz engh
Hård walz eng med eke skog och eeme
Wäster
Noor
Öster
Söder
Liungh
Käär och träsk
På denna sijdan möta Biätlundaß egor
Öde sand mijlla
Hård walz eng
Käär och måße
Betz hage med eke skogh till hele byen.
Liung och ene backe
Svart mijlla och halle grund iord
Svart mijlla och stenug åker
Hårdwallz eng med eke skog
Här tager Bäcke rydz egor
Sanck maa eng
Träsk och mooraas
Bettz hager
Hard ² wallz engh
41, knechtestugun och haar egor tillhopa med Numero 4.
Vhtmarkan
Onyttig måße
Steen och liung backe, med eke skog och een
Här möta Skab bes egor
Betz hage
Scala ulnarum.
 


¹ vtsade dvs vtsäde
² Hard dvs. Hård