O3:222


(Rubrik:)          Redwägz häradt                      
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Hö                    
                                                                     tunner    Laß
            
      1    Skabbe crone hemman    ½    
                 Vtsäde                                            2 1/2   
                 Ensäde suart mylla iord
                 Hård wallz engh                                           10
             Mulebete nötorfftigt.
             Brännemark till ved.
             Och fins jnga andra
             lägenheter.
       2    En betz hage till Hanß
             Larsonß gård i Härestorp
             specifiserat folio 220
             numero 4.    

 
                        
(Karttext:  )


Scala ulnarum
Här möta Bäckerydz egor
Hår¹ walz engh
På denna sydan möta Kiäterzrydh
Här tager Hä radtztorps egor wed
Liungh och betz mark
Svart mijlla 
Steen backe
Hård walz engh
Vhtmarkan¹ Hår dvs. Hård