O3:224-225


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Wist sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                Vtsade   Höö                     
                                                                    tunner    Laß
            
             Ubbarp ähr 5 heman
            
tuå skatte gårder och 3
             frälze gårder huilka frälze-
             gårdaß ägor ähra jntit
             affmätta.
             Vtsäde till båda gårder-
             na                                                     14 1/10   30
             Ensädeß iord sanmylla
      1     Anders Gunnars gård
             skatte hemman                    1  
                 Vtsäde i giärdit                                7 1/2  
                 Vtsäde i wreten A                              3/5
                 Höö                                                          16
             Humble gårdz stenger 
                                         1500
             Quarn gångande hoost¹
             och våår
             Tuå enge fiällar på Bougsuns affritning
             noterat Folio 233                                             2   Laß
             numero 40. och 32.
                                              Hans


                                                            Vtsade   höö                     
                                                                     tunna    Laß

       2    Hans Pärsons
             gård skatte                          1
                 Vtsäde                                          6                          
                 Höö                                                          14
             Humble gård sten-
             ger   500
             Tuå engefiäler 
             ibland Vist ägor
             ähra intet affmät-                                              2
             ta. Mulebethe got. 
             timber suedie
             giärzle och brän-
             nemark nödtorftigt.
             Fiske vatn i Laffua
             ringa.  
       

                          
(Karttext:  )


Scala ulnarum
Wäster
Noor
Öster
Söder
Här emellan ära Wyst och frälze gärdz egor i Vbarp belägna


¹ hoost dvs. hööst