O3:226


(Rubrik:)          Redwägz haradt¹     Wist sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                     
                                                                     tunner    Laaß
            
            Lilla Ryet crone          ½    
                 Vtsäde alz                                       3 4/5  
                 Höö                                                              8
             Humble gårdz stenger  800
             Mulebete godt.
             timber suedie giärsle och
             brännmark nötorfftigt.
             
 
                        
(Karttext:  )


Scala ulnarum
Grän skog och stenug mark
Sand mijlla
Betz haghe
Skogz engh
Grän skogh
Vhtmarkan på alla syder
Wäster
Noor
Öster
Söder


¹ haradt dvs. häradt