O3:228-229


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Wist sochn                  
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                    
                                                                     tunner    Laaß
            
      1    Hester ähr 2 hemman
            Rytaregården crone          ½  
                 Vtsäde alz                                     10 3/10  
                 Hård walz höö                                            35
                 Humblegårdz stenge  1000
      2    Hester crone          ½  
                 Vtsäde alz                                       4 1/2  
                 Hård walz höö                                            20
                 Humblegårdz stenge   400
             Ensädes iord. Sand och
             suart mylla iord
             Mulebete godt.
             Skoog till timber suedie
             giärsle och brännemark
             nötorfftight.
             
    
                   
(Karttext:  )


Här möter vtmarkan
Sand mijlla
Hård walz och tuffwogh engh
Skoghz backe
Skön walz engh
Hård walz engh
På denna sijdan möta Bogesundz egor.
Hårdh wal och tuffwogh engh
Sand mijlla
Betzhage
Här tager dhe andre Heesters gårder
Wäster
Noor
Öster
Söder
Scala ulnarum