O3:23


(Rubrik:)        Redhwägz häradt     Åsapa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                        Tunner    Laaß
             Tooffwegården i Wäbäriga,
                             twenne halfua¹.
             Skatte hemman                  1
                     Vttsäde i gierdit  B                        17 2/5      25
                     Vttsäde i wreten E                             1/2        
                     Obrukatt i wreten E                            4/5
             2 enger ähra belägna bland
             den andre Wäbärias gårdz en-
             ger huilka ähra till 6 Laaß
             höö och är inräcknadt i förbemälte
             summa huilka enger finnas
             noterade och specifiserade folio 24                         6    numero 2
             Ensäde giertzke och brännemark 
             nötorfftig almenning skogh på
             Ytterzhullt
            


(Karttext:)

Här tager Yiewallaß egor wedh
Maa och starbåtz engh
Här möter den andre Wäbäria gårdens egor
Hård walz engh och aßpe skog
Swart mijlla örr och grun iord
Swart mijlla
Tuff engh och mijket småbyß ske
Hård walls engh
Noor
Söder
Betz hage
Betz hage
Scala ulnarum.


¹tillagt av annan hand