O3:232-233


(Rubrik:)          Redwägh häradh    Boghesundhz stadh ¹                  
                                  
       
 
(Karttext:  )


Här mötter Wist ägor
Maa och star
Siöö
Här mötter Vbbarpa ägor
Maa och starbatz² engh
Maa och staarbåtz engh
Siöö
Skon³ walz engh
På denne sidan moter4 Histers ägor
Skön wallz engh
Betz hage
Skön walz engh
Betz mark
Skön wallz engh
Hård och skön walz engh
Söne5 Asungen lacus
Hård walz engh
Betzhaghe
Betzhage
Betz Ha ghe
Hårdh walz engh
Skog och steen backe 
Skön walz engh
Betz hage
Hårdh walz engh möke steenugh
W<est>
Noor
Ost
Söder
Bogesundz stadh
Hård walz engh små busker och steenugh
Vtmarcken
Hård walz engh
Betz hage
Steenug och betz marck
Hårdhwalz engh
Hårdh walz engh
Hårdh walz engh
Hårdh walz engh
Betz hage medh skogh och möket stenugh mark
Hårdh walz engh med steen och små buske
Vtmarcken
Steenbacke
Hårdh walz engh medh små skogh
Hårdh walz engh
Betz hage medh skogh
Hårdh walz engh
Scala ulnarum
Hård walz engh
Hård walz engh
Hårdh walz engh
Sanck bärande engh
Hård walz eng
Hård walz engh med skog
Grän och stenbacke
Asungen lacus
Här möter Skott eckß egor

 ¹ Bladet inrymmer enbart karta med karttext. Notarum Explicatio se folio 240 och 241
² Starbatz dvs. Starbåtz
³ Skon dvs. Skön
4 moter dvs. möter
Söne utsuddat