O3:237                  

 
                                 
Redhwägz heradh Brunn sochen.
Mädh effterfölliande byar och hemman äro
affmätte och
affritade åår 1644.
            
 
                           

        Kråkebo och Hoffmans Tomptan   Folio      238. 239
          Långzryd                                      Folio      240
       
Giela                                            Folio      241
        Kiätersryd                                    Folio      242
          Tranegiärdet                                 Folio      243
       
Torpan                                         Folio      244
          Oloffs äkra och Skogen                  Folio      245
          Brunn                                           Folio      246
       
Brämmeszåß                                 Folio      248