O3:238-239


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Bruns sochn                  
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                    
                                                                     tunner    Laaß
            
            Kråkebo ähr 2 hemmen
            Vtsäde till båda hemmanen                   7 1/5      58
            Ensädes iord svart mijlla och
            myket stenug åker
      1    Jon Larßons gård skatte        ½  
                 Vhtsäde alz                                      3 
                 Hårdh walz engh                                            20
      2    Nilß Oluffz gård frälze           ½  
                 Vtsäde alz                                       3 
                 Hård walz engh                                            20
                 Fiskewatn i Åsungen
                 Skog till gierzle och wedh
                 nötorfftigt.
                 Mulebete gått.
      3    En åker till Anderß Gunnarß
            tompt i Bugesund
            Vtsäde                                                   1/10 
      4    En eng till samma tompt höö                                2
            specifiserat folio 233
            Hofmans tomptan är en crone
            tompt rentar 2 lispund smör och är
            aldeleß öde både huuß och åker
                  Vtsäde                                              1/2
                  Obrukat åker                                    3/5
      5    Engen brukaß till Timmeledz präste-
            bohl.  Höö                                                        16
            fins. 194. bladet,(Karttext:  )


Här tager Brunnz egor wedh
Sanck skogz engh
På denne sydan m<öta> Bru<...> holms egor
Wäster
Noor
Öster
Söder
Hofmans kulle
Hårdh walz engh
Steenugh åker swart mijlla
Skön walz engh
Asungen lacus
Star båtz engh
Skön walz engh
Betz hage
Vtmarkan
Här möter Ekerijdz egor
Scala ulnarum