O3:24-25


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Åsarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Wtsäde     Höö
                                                                        Tunner    Laß
     1      Store Wädbärgia gård  skatte   1
                     Wttsädhe i giärdet  A                     26          60
                     Wttsäde i giärdet    B                          1/2    
                     Wttsäde i giärdet    C                       3 1/5    
                     Wttsädhe i wreten  D                          1/5
             Ensädes iordh.
             Mulebete, giärzsle och brännemarck 
             nödtorfftigt
             Humblegårdh E till 1000
             stänger
             Allmennig sochneskogh på
             Ytershult
             2. Ängiar till Toffwegården
             i Wäbergia och ära noterade medh 2
             folio 23.(Karttext:)


Här tager Yiewallas ägor wedh
Toff engh
Hård walz engh
Sand mijlla
Tuff engh
Måße
Liungh och stenug mark
Betz haghe och börke sko<g>
Här möter den andre Wädber gas gårdens ägor.
Här möter Rynin ges ägor.
Onyttig måße
Skön walz engh
Moo iord
Sandh mijlla
Wäster
Noor
Öster
Söder
Svart mijlla
Sköenwalz engh eller godh bärande engh
Träsk och käärr duger att roothuggas aal och biörk
Grun öriordh
Backe
Här tager wth markan wedh
Steen backe
Scala ulnarum.