O3:240a  1

             
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio¹                                     Vtsäde    Höö
                                                                              Tunner    Laß
       
 
            Boghesundhz
            stadhz wthsäde till hokar² borgare som
            här vnder spicificerat är
                 Vtsäde till hele staden                              65 13/20   242

        1   Helgie Suensons tompt
             13   Är en ängefiäl                    Höö 3 laß
             25   Är en wret      9/20 Tunner
             31   Är en wret      3/10 Tunner  Höö ½ laß
Vtsäde  39   Är en wret      3/20 Tunner                       3 4/        8 1/2
             43   Är en wret      9/10 Tunner
           120   Är en ängwret                  Höö  2 laß
           214   Är en åker      1/5  Tunner
           223   Är en wret   1 4/5  Tunner  Höö  3 laß

        2   Per Toresons tompt
             37   Är en wret   1 1/2  Tunner  Höö  3 laß     1 1/2         3
<V>tsäde         Quarn gångande höst och wår

       3   Petter Andersons tompt
             28   Är en wret      2/ Tunner
             35   En ängefiäl                    Höö 1 laß
             45   Är en wret      3/20 Tunner  
Vutsäde  54   Är en wret      3/10 Tunner                       1 1/20         8  
             62   Är en ängewret                  Höö  4 laß
             72   Är en åker      1/5  Tunner
             87   Är en bytesäng mäd Hans Pärs tompt 
                    Höö                                           3 laß

       4   Jngemard  Månsons tompt
             44   En wret           1/4  Tunner
             52   En wret           3/10 Tunner  Höö 4 laß
Vtsäde  53   Brukas till betzhaga                                  3 1/20          9
           208   En wret           1/5  Tunner   
           210   En wret           7/10 Tunner     
           224   En wret        1 1/5  Tunner  Höö 5 laß
                    Quarnn gångande höst och wår

       5   Suen Helgesons tompt
               2   En ängefiäl                         Höö ½ laß
               3   En ängefiäl                         Höö ½ laß
               7   En ängefiäl                         Höö ½ laß
             10   En ängefiäl                         Höö 1  laß
             15   En ängefiäl                         Höö 3  laß
             19   En ängefiäl                         Höö ½ laß
             55   En betzhage och en åker 1/10 Tunner
Vtsäde  57   Är en betzhaga                                        6 1/4        18 
             58   Et gärde       4 7/10 Tunner  Höö 8 laß
           115   Är en wret       1/4  Tunner  Höö 4 laß                     
             40   *4 En åker         4/5  Tunner
           205   En åker            2/5  Tunner
                    Quarn gångande höst och wår

       6   Vnge Anders Pårsons tompt
             40   En wret           4/ Tunner
             48   En wret        1 4/5  Tunner  Höö 6 laß
             51   En ängevret                        Höö 3 laß
Vtsäde  88   En wret           4/5  Tunner  Höö 1 laß       4 1/       13
           115   En wret           1/5  Tunner  Höö 3 laß
           209   En åker            3/10 Tunner
           129   En wret           3/10 Tunner
ngh³               Quarn gångande höst och wår

       7   Bårgmästaren Anders Andersons tompt
             36   En ängefiäl                         Höö ½ laß
             47   En wret           2/5 Tunner
             61   En åker           1/5 Tunner   Höö 6  laß
             66   En ängefiäl                         Höö ½ laß
Vtsäde  68   En wret           9/20 Tunner Höö1½ laß     3 7/20         10
           107   En wret           1/5  Tunner
           108   En wret           2/5  Tunner
           109   En wret           3/10 Tunner Höö1½ laß
           133   och 134 är 2 krar5 1 Tunne
           193   En åker           3/10 Tunner
           223   En ny wret       3/10 Tunner


                                                                    Vtsäde    Höö
                                                                                 Tunner    Laß

       8   Joran Jönsons tompt
           124   Är en bytesäng mäd Jöns Siggesons tompt
                    Höö                                        2½ laß
           163   En åker            2/5  Tunner
           195   En åker            1/5  Tunner                       
Vtsäd 180   En wret             ½  Tunner  Höö ½ laß     3 6/20         5    
           199   En åker            2/5  Tunner  
           222   En wret         1 4/5  Tunner  Höö 2 laß
                    Quarn gångande höst och wår

       9   Suen Persons tompt
             46   En wret            3/10  Tunner
           132   En åker            3/10  Tunner  
           146   En åker            3/10  Tunner            
Vtsäde105   En wret            3/10  Tunner                     1 7/10         9
           106   En wret             2/5  Tunner  
           101   En ängefiäl                           Höö 1 laß
             59   En ängwret  5 laß  åker   5/20 Tunner   
           103   En ängefiäl                           Höö 3 laß

     10    Anders Tommesons tompt
               6   En ängefiäl                          Höö ½ laß
             16   En bytesäng mäd Anderß Gun-
                    närson                               Höö1½ laß
             27   En äng Höö                                4  laß
             30   En betzhaga
             49   Är en åker      1/10 Tunner   Höö 6  laß
             74   En åker           3/10 Tunner   
           135   En åker           9/20 Tunner
           138   En åker           1/5  Tunner                        3 9/10      19
Vtsäd 147    Är en wret       9/20 Tunner   Höö 2  laß
           169   Är en äng                                1 ½ laß
           162   Är en wret      3/10 Tunner
           194   Är en åker      1/10 Tunner  
           182   Är en åker      3/10 Tunne
           211   Är en åker      3/10 Tunner   Höö 2  laß
           217   Är en åker      7/10 Tunner  
           227   Är en wret      7/10 Tunner
           230   Är en äng höö                          1 ½ laß
                    Quarn gångande höst och wår

     11   Vnge Anders Pärsons tompt
             38   En wret           7/20 Tunner    Höö 1 laß
Vtsäd   84   Är en wret       3/5  Tunner    Höö 2 laß      19/20          4
           116   En ängewret  Höö                        1 laß
 
     12    Anders Gunnarsons tompt
             16   En bytesäng mädh Anders Tom-
                    maßon  Höö                            1 ½ laß
             75   Är en åker       3/10 Tunner
           119   En ängewret  Höö                     1   laß
           159   Är en åkerwret 1 3/20 Tunner                    
Vtsad 178   En äng                                       5   laß     3 9/10       12
           179   En ängefiäl Höö                       2 ½ laß
           170   En åkerwret     1/5  Tunner                            
           200,201,202   Är 3 åkrar  7/10 Tunner                                         
           212   Är en åker       2/5  Tunner
           207   En åker            3/5  Tunner
                    En åker och en äng i Kråkeboo        
                                           1/10 Tunner Höö 2   laß
                    Spicificerat folio 239

    13   Suen Hansons tompt
             86   En ängewret                              2   laß
Vtsäd 174   Är en åker        9/20 Tunner                         9/20         2 
             

    14   Jon Andersons tompt
             41   En wret           1/2  Tunner
Vtsäd  117   En wret             1/5  Tunner  Höö 3  laß        7/10         3

    15   Gamble Anders Pärs  tompt
             11   Är en ängeßfiäl                   Höö 1 laß
             50   En ängefiäl                         Höö1½ laß
             60   Är en wret mädh Albretz
                    tompt och hafwer ¼ ther vtij förtt
Vtsäd          wret                 2/5 Tunner                           13/20        5
                    Höö                                         2   laß
             77   Är en åker       1/4 Tunner    
           170   En ängeswret                     Höö ½ laß
                    Quarn gångande höst och wår¹ 2 onumrerade blad, endast Notarum Explicatio inhäftat mellan folio 240 och 241
² o:et senare ändrat för att likna ett a
³ ngh skrivet i marginalen.
4 Symbolen återfinns på kartsidan
5 krar dvs. åkrar