O3:240


(Rubrik:)          Redwägz häradt                    
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                    
                                                                     tunner    Laß
            
            Långzryd ähr 2 hemman
            Vtsäde till båda gårdar-
            na.                                                       9 1/2      35
      1    Nielz Andersons gård
            crone                                   1 
                 Vtsäde i giärdit                                5 4/5
                 Vtsäde i vreten A                               2/5  
                 Hård valz höö                                              25
                 Humble gårdz stenger  400
      2    Suens gård crone                 ½  
                 Vtsäde i giärdit                                2 4/5
                 Vtsäde i vreten B                               1/2  
                 Höö                                                            10
                 Ensäde, mulliord och
                 myket stenugh åker

                 Skoog till giärßle och
                 brannemark notorff-
                 tigt¹ mulebete godt².


(Karttext:  )


Betz hage till båda gårderna
Vtmar kan
Här möta Brunß ägor
Svart mijlla möket stenug jord
Skön wallz engh
Hård walz engh
Skon³ walz engh
Här möter vtmar kan
Wäst
Noor
Öster
Söder¹ brannemark notorfftigt dvs. brännemark nötorfftigt
² Hela stycket är noterat till vänster om Notarium Explicatio men tillhör densamma.
³ skon dvs. skön