O3:240a  2           

           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio¹                                     Vtsäde    Höö
                                                                               Tunner    Laß
      

     16   Hans Månsons tompt
             12   En ängefiäl Höö                         1 laß
             22   En ängefiäl Höö                         2 laß
             24   En ängefiäl Höö                      1½ laß
             65   En ängefiäl Höö                      1½ laß
           127   En wret          1/20 Tunner                        2 3/20       7
           130   Är en åker      2/5 Tunner   Höö 1 laß
Vtsäde136   Är en åker      3/10 Tunner                       
           122   Är en åker      2/5 Tunner
           143   Är en wret      3/10  Tunner
           140   Är en åker      4/10 Tunner
           198   En åker           2/5  Tunner
                    Qarn gångande höst och wår
           172   En åker           1/5  Tunner

     17   Estrid Månsa tompt
             37   En åker           1/10 Tunner                          3/10         
Vtsäde153   Är en åker       1/5 Tunner                    

     18   Suen Anders tompt
           118   Är en ängewret Höö                  3 laß
           140   Är en åker      9/20 Tunner
           179   Är 2 ängefiällar Höö                   5 laß
Vtsäde189   Är en åker      7/20 Tunner                       1 7/10       8  
           228   Är en åkerwret  3/5  Tunner            
           232   Är en åkerwret  7/10 Tunner
                    Quarn gångande höst och wår

     19   Jöns Sigges tompt
            124   Är en bytesäng mäd Jöran Jönson
                     Höö                                    2 ½ laß    
            123   Är en vreet     3/10 Tunner   hö   1 laß       2            3 ½
Vtsäde 213, 215, 216, 219   Äre åkrar     11/2  Tunner      

     20   Helgie Andersons tompt
             36   En wret        2 1/5  Tunner Höö 3 laß
             79   En åker           1/5  Tunner
           160   En wret           3/10 Tunner Höö 2 laß
           112   En ängwret Höö                      2 laß
Vtsäde221   En åker          3/10 Tunner                        3 3/10       8 ½
           131   En åkerwret   3/10 Tunner   
             34   Är en bythesäng mäd Helge Suens
                    tompt Höö                            1 ½ laß
                    Quarn gångande höst och wår

     21   Cristopher Anders tompt
             21   Är en bytesäng mäd Hans Pärs
                     tompt Höö                           2 ½ laß
             82   Är en wret       3/10  Tunner  
           109   Är en bythesäng mäd Anders 
                    Andersons tompt Höö           1 ½ laß
           126   En wret           1/5  Tunner                    
           141   Är en åker     7/10  Tunner                       313/20      5 ½
Vtsäde144   Är en wret     3/20  Tunner                                      
           146, 147    Är 2 åkrar      9/20 Tunner  
           154   En wret          1/4  Tunner  Höö1½ laß                     
           183   Är en åker      3/20  Tunner
                    Quarn gångånde höst och wår

     22   Anders Jacobs tompt
             70   Är en åker       3/10 Tunner
             76   En åker       2/Tunner
Vtsäde  88   Är en äng Höö                           6 laß      1 1/    10
           161   En wret           1/10 Tunner  Höö 2 laß     
           164   Är en åker      1/10 Tunner  Höö 1 laß
           196   En wret           3/10 Tunner  Höö 1 laß

     23    Hans Pedersons tompt
               1   En ängefiäl Höö                         1  laß
               5   En ängefiäl Höö                         2  laß
             21   En bytes äng mäd Cristoper
                    Andersson Höö                      2 ½ laß
             67   En åker           1/5 Tunner
             81   En åkerwret    1/10 Tunner   
       F                                                               87


                                                                 Vtsäde    Höö
                                                                              Tunner    Laß

Vtsäde  87   En bythzäng mäd Peder
                    Andersson                         Höö 3  laß
           110   Brukas till bethzhaga
           111   En wret           9/20 Tunner  Höö 6  laß    4 1/    24 1/2
           129   En äng Höö                               4  laß    
           131   En åker           2/5  Tunner
           139   En åker           1/4  Tunner
           155   En åkerwret   1 1/5 Tunner  Höö 3 laß
           158   En wret           9/10 Tunner
           168   En äng Höö                               2  laß
                    förth i ängefiälär ihet noterat
          
184   En åker           3/20 Tunner
           223   En åker            2/5 Tunner
           166   En ängefiäl                          Höö 1 laß
                    Quarn gånde höst och wår

     24   Pastoris tåmpt
             14   En ängefiäl                          Höö 4 laß
             23   En ängefiäl                          Höö 1½ laß
             26   En åker            1/5  Tunner                       2 1/20   12
             29   En wret            3/10 Tunner
           156   En wret            3/10 Tunner  Höö 4 laß
Vtsäde165   En ängefiäl                          Höö 1 laß     
           185,186 Är 2 åkrar     1 1/10 Tunner  Höö 4 laß
                 En äng wed Brun belägen 
                    Höö                                          ½ laß
                    och är noterat folio 247

     25   Tommas Byfogdes tompt
           113   En ängewret                        Höö ½ laß
Vtsäde114   En ängewret                        Höö 1 laß         2/5       2 ½ 
           175   En wret            2/5  Tunner  Höö 1 laß

     26    Lars Andersons tompt
           125   En ängewret                        Höö 2 laß                   2

     27    Albrechts tompt
               9   En ängefiäl                           Höö ½ laß
             60   En wret och hafwer Gamble Anders Pär
                    ¼ vtij förtt wret 13/5 Tunner Höö 6 laß
             63   brukar till bethzhaga
             64   En ängewret                        Höö 3 laß
Vtsäde  80   En wret           2/5 Tunner    Höö ½  laß    3 1/5      17
           102   En wret          1/10 Tunner    Höö 5  laß
           121   En wret         1 1/5 Tunner   Höö 1 laß
           123   En wret          1/10 Tunner    Höö 1 laß
           171   En åker           1/5  Tunner                       
                    Quarn gånde höst och wår

     28    Nils Anders tompt
           151   Är en åker      1/10 Tunner                          1/10

     29    Per Skreddars tompt
           152   En åker          3/20 Tunner                          3/20

     30   Grytstöpare tompten
           204   Är en wret       1       Tunner                
Vtsäde206   Är 2 åkrar        1 1/10 Tunner                    2 1/10

     31    Lars Jacobs tompt
           189   En åker            1/5  Tunner                          1/5

     32    Hans skräddares tompt
           190   En åker            1/2  Tunner                          1/2
         
             Ensäde suartmylla och sugeiord
             Skog till gärsele och brännemarck
             nötorfftigt. Mulbete gått.
             Fiskwatten i Aßungen gått.
      
             40 och 32 är ängefiällar till Ubbarp i Wist sochn,
             Höö 2 laß fins folio 225 numero 1
             8 och 18 är 2 ängefiällar till Wist frelse.  
 


¹ 2 onumrerade blad (1 och 2), endast Notarum Explicatio inhäftat mellan folio 240 och 241