O3:241


(Rubrik:)            Bruns sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsade¹   Höö                     
                                                                     tunner    Laaß
            
             Giela crone hemman          ½    
             Vtsäde                                               3 1/5  
             Obrukat åker                                     1
             Ensädes iord, suart mylla
             och myket stenug åker.
             Hård valz höö                                                  14
             Brännemark liten
             Mulebete trångt och fins
             inga andra lägeheter
 

                        
(Karttext:  )


På denna sijdan möta Tranegerdes egor
Betz hage
Sand mijlla
Sten backe
Hårdh walz engh
Vtmarkan
Träsk och käärr
Betz hage
Här möter Snipes egor
Onyttigh måße
Här möter Snipes måßen.
Scala ulnarum¹ Vtsade dvs Vtsäde