O3:242-243


(Rubrik:)          Redwagz häradt     Bruns sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsade¹   Hö                    
                                                                     tvnner     Laß
            
      1     Kiätersryd crone hemman     1   
             Vtsäde alz                                           7 1/2
             Ensädes iord, suartmyl-
             la och stenug åker.
             Höö                                                                 25
             Humblegårdz stenger
                                     1500
      2     Tranegiärdit crone                ½   
             Vtsade¹ alz                                          4
             Ensädes iord ör och
             stenug sandiordh
             Hård valz höö                                                  14
             Mulebete godt
             Brännemark nötorfftigt
             och fins jnga andra
             lägenheter till förbelte
             hemman.
 
(Karttext:)

Wäster
Noor
Öster
Söder
Scala ulnarum

                        
(Karttext till 1 Kättersred:  )

Skön wallz engh
Svart mijlla jordh
Betz hage
Här möter Heenes egor
Här möter Skab biß ägor
Käär och busk engh
Betz hage
På denna sydan möta Tranegierdiß egor

(Karttexttill 2 Tranegärde:  )

Här möter Kiäterrydz egor
Hård walz engh
Vhtmarkan
Svart mijlla och mojordh
Kulle
Har² tager Torpaß egor wedh
Hård walz engh
Betz hage
Här möta Jälaß egor¹ Vtsade dvs Vtsäde
² har dvs. här