O3:244


(Rubrik:)          Redwägz häradt                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                   
                                                                     tunner    Laaß
            
             Torpan ähr 2 hemman
             Vtsäde till båda gårderna                   16 3/5        45
             Ensädes iord, Suart mylla
             och myket stenug åker.
      1     Crone gården crone            1   
             Vtsäde i gierdit                                    8 1/5
                         i vreten                                    
             Hård walz höö                                                 25
             Humblegårdz stenge  1000
      2     Frälse gården frälse             1   
             Vtsäde alz                                            8 2/5
             Hård valz höö                                                  20
             Humblegårdz stenger  400
             Mulebete godt
             Skog till giärsle och brä-
             nemark nötorfftigt
      3     Ähr en åker och två ängefieller                    
             till Thörestorp frelße.


      4     Ähr en eng till
             Stompnen i Brun
             Specificerat                   
      5     Ähr en ängefiäll
             till Hedan frälzegård      

        

(Karttext:  )


Här möta Tranegiedeß egor
Sangh engh medh skogh
Hard¹ wallz engh
Svart mijlla jordh
Skön walz engh
Hård walz engh
På denna sydan möta Töreßtorps ägor
Här tager Oluffz äkra egor wedh
Stenugh hårdh walz engh
Engh¹ hard dvs. hård
² har dvs. här