O3:245


(Rubrik:)         Bruns sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Höö                   
                                                                     tunner     Laß
            
      1     Oluffz äkra crone               ¼  
             Vtsäde alz                                           3
             Hårdh walz höö                                                  8
             Ensäde svartmylla
             jord.
             Humblegårdz¹ stenger
             till                      100.
             Mulebete gierzle och
             brännemark nötorfftigt

      2     Skogen crone                      ¼  
             Vthsäde alz                                           1 3/10
             Höö                                                                   8
             Ensäd sandh och moo
             iordh.
             Humblegårdz stenge  200
             Mulebete skog till
             gierzle och timmer
             nötorfftigt
             Fijske watn littit.
 


(Karttext:  )
Scala ulnarum
Väst
Noor
Öster
Söder
                        
(Karttext till 1 Olsäckra:  )

Här möter Wießalz egor
Enebacke
Små star
Skön walz engh
Falan
Swart mijlla
Torps egor
Betz hage


(Karttext till 2 Skogen:  )

Vtmarkan på alla sijder
Skön wallz engh
Svart mijlla jordh
Betz hage
Stenugh mark
 
 

¹ändrat från humblegaardz