O3:246-247


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Bruns sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                              

             Brun ähr      hemman
             frälse gårdernas ägor ähr
             jntet affmätta,
             Vtsäde till crone garderna¹
             Ensädes iord suart myl-
             la och stenug åker    
      1     Tåbolet crone               1 
             Vtsäde alz                                           5 1/10
             Hård valz höö                                                  10
             Humblegårdz stenger  200
      2     Getabolit crone                    ½ 
             Vtsäde                                                1 9/10
                         Obrukat åker                           1 1/5
             Höö                                                                   5
      3     Tyska gården crone             ¼ 
             Vtsäde                                                1 2/5
             Höö                                                                   4
             Mulebete giärsle och 
             brännemark nötorfftigth
      4     En enge fiäl till pasto-
             ris gård i Bougsund
             specifiserat folio 233.


                        
(Karttext:  )

Hårdh walz engh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Hardh² walz engh
Hårdh wallz engh
Svart m<ylla> jord
Scala ulnarum
Kyrkan
Hårdh wallz engh
Här eemellan är frälße egorna belägna
Hårdh engh
Här möter Brunz sochnß egor
Steenugh walz
¹ garderna dvs. gårderna
² Hardh dvs. Hårdh