O3:248


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Bruns sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   höö                     
                                                                     Tunner   laaß
            
             Brämmesås skatte        1                    bygde i twenne    
             Vhtsäde i gierdit                                   5 3/10    gårdar.
             Vhtsade i wreten A                              1 2/5
             Höö                                                                 30
             Humble gårdz stenge
             till  700
             Ensäde sandmylla och
             steenug iord
             Swedie gierzle och bränne-
             mark nötorftigt fijskewatn
             i Röstad siöö.
             
 
                   
(Karttext:  )


Vtmarkan på alla syder
Wäst
Noor
Öster
Soder
Käärr och träsk
Sank
Hård walz engh
Skene walz engh
Hårdh walz engh
Betz haghe
Sanck engh
Scala ulnarum