O3:26


(Rubrik:)        Redhwägz häradt                    
                   
                                                                                   
(Notarum Explicatio)                                

            Boatorpet Anders Skomakare Cro
                                         on ½
                     Wttsädhe                                        7 3/5      16
             Mulebete godtt.
             Tärffskogh till giärlzsle och bränne
             marck. Humble gårdh till 200 stänger
             Ensädes jordh.
            


(Karttext:)


Måß och stag wallz engh
Här moter wtt markan
Betz hage
På denna sidan möter Hulegår dens ägor i Boatorph.
Grund och stenug åker
Svar mylla
Scala ulnarum.