O3:27


(Rubrik:)            Åßarpa sochn                  
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                        Tunner     Laß
            Hulegården i Boatorph. Crone    ½
                     Wttsäde                                          3 1/2       12
                     Obrukat åker                                     3/5  
             Ensädes jordh.  
             Mulebethe nödtorfftigt.
             Skogh till giärtzle och bränne
             marck. inthet fijskie.
            
            

(Karttext:)


Noor
Söder
På denna sidan möter Anders Skomakaris hemman
Grän skogh, steen backe och onyttigh marck
Här möter Tunbos egor.
Sand mijlla
Sand mulla