O3:28


(Rubrik:)        Redhwägz häradt              
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                        Tunner     Laaß
            Tunbo cronehemman       ½
                     Wttsädhe                                        3 1/5       12
                     Obrukatt åker                                     4/5  
             Ensädhes jordh.  
             Skog och mulebethe nödt-
             torfftigt.
            
    Nota, Brunnen wid Tunbo,
            willie the haffua till skild-
            nadt, emillan, Wartolfta
            häradt, och Redwägz häradt¹      (Karttext:)

Här tager vtmåßer wedh
Starr engh
Grän skog och bbräg
Här möter Liagården i Wartoffta häradt belägit
På denne sidan möta Hulegårdens egor
Sand och grund jord
Hårdwaldz eng
Brun
Grän backe
Scala ulnarum.


¹ Tillagt av annan, samtida hand.