O3:29


(Rubrik:)          Åsarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                    Vtsade¹     Höö
                                                                        Tunner    Laaß
            Biörkeskogen cronehemman    1/8
                     Wttsäde allz                                     1 3/5      10
             Ensädes jordh.
             Humble gård till 200 stänger
             Skog och mulebethe godt.
            
            
            
(Karttext:)


Vtmarkan på alla sider om detta hemmanet
Betz hage
Hårdwaldz engh
Betz mark
Noor
Söder¹ Vtsade dvs. Vtsäde